Transformeren binnen het Sociaal Domein

Sociale professionals die moeten transformeren in tijden van transitie staan voor grote uitdagingen. Ze hebben de opdracht vorm te geven aan het samenspel van formele en informele zorg terwijl tegelijkertijd de hele sector om hen heen aan het veranderen is. Sociaal werk beoefenen in een sector die bezig is te kantelen binnen een veranderende context is geen sinecure. Professionals hebben dan ook behoefte aan houvast, maar dat vinden ze logischerwijs niet meer alleen in vaste standaarden en methodieken.

De manier waarop de professional zijn cliënt benadert, hun onderlinge relatie en de situatie waarin ze zich bevinden worden steeds belangrijker. Om zich te kunnen verhouden tot al die spelers- cliënten, leden van het sociaal netwerk, andere professionals en gemeenten betrokken bij zorg en welzijn- in die veranderde context, hebben professionals aanvullende competenties nodig.

Bron: Stilstaan om vooruit te komen, onder redactie van dr. Lilian Linders en dr. Dana Feringa (WMO werkplaatsen)

Een complexe opdracht in een dynamische omgeving vraagt om een procesmatige benadering. Het Sociaal Team heeft een complexe opdracht in een dynamische en turbulente omgeving. Wat vandaag werkt, kan morgen al weer anders zijn. Die werkelijkheid vraagt om een procesmatige en cyclische aanpak waarin stap-voor-stap ontwikkelen, leren, onderzoeken en bijsturen centraal staan. Deze aanbeveling doen Movisie en de WMO werkplaatsen aan alle gemeenten m.b.t. de doorontwikkeling van hun Sociale Teams en het Sociaal Domein.

Bron: Erna Molenaar, Projectleider Wijkgericht en Integraal werken  gemeente DenHelder

Leren transformeren met Wikt

Transformatie leren en teaminnovatie

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Teambegeleiding en Training on the Job

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Training

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Teamcoaching

informatie in ontwikkeling

Lees verder

Begeleiding teamdagen

Informatie in ontwikkeling

Lees verder

Wikt

   06 400 06 299          info@wikt.nl