Teambegeleiding & training on the Job

Herken je dit?

Werken in een sociaal wijkteam vraagt veel van je! Een multidisciplinair team met verschillende kijk op sociaal werk in de wijk. Met wellicht andere werkwijzen en een ander normatief besef dan jij. Allemaal geschikte en adequate professionals, maar toch. Hoe verhoud jij je hier toe? Je staat voor je professie en ziet ook in dat anderen toegevoegde waarde hebben.

Tegelijkertijd word je geacht alle ballen in de lucht te houden, in te spelen op alle ontwikkelingen èn heb je te maken met ‘de waan van de dag’. Geen mens houdt dit toch vol?

Wikt ziet de casuïstiek bespreking of begeleide intervisie als een mogelijkheid om de werklast te verminderen en je vakdeskundigheid uit te breiden.

Hoe geeft  de casuïstiek bespreking een oplossing voor ‘de ballen’? Het feit dat je met andere disciplines stil staat en naar een vraagstuk  kijkt, maakt dat ook andere keuzes in beeld komen. Omdat we dit gestructureerd gaan doen, geeft het jezelf tijd en ruimte om te leren en even uit de waan van de dag te stappen.

Hoe ziet een traject er uit?

Alle trajecten worden op maat samengesteld. Een indicatie:

  • Vraag ophalen in het team
  • Start begeleiding casuïstiek   besprekingen (5 à 10 bijeenkomsten van 1,5 uur)
  • Implementatiefase (2 à 3 bijeenkomsten 1,5 uur)

Plaats: op locatie.

Prijs: afhankelijk van type traject.

Meer weten? Neem contact op voor een inventariserend gesprek.

Leren transformeren met Wikt

Transformatie leren en teaminnovatie

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Teambegeleiding en Training on the Job

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Training

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Teamcoaching

informatie in ontwikkeling

Lees verder

Begeleiding teamdagen

Informatie in ontwikkeling

Lees verder

Wikt

   06 400 06 299          info@wikt.nl