Training

Herken je dit?

Je bent een (ervaren) sociaal professional, HBO-opgeleid  met werkervaring in het sociaal domein naar alle waarschijnlijkheid werkend in een sociaal team.

Of:

Je hebt de leiding over een sociaal team.

Een sociaal team bestaat uit professionals die allemaal verschillend opgeleid zijn en dus ook een andere ‘taal’ spreken. Veelal T-shaped professionals, generalistisch werkend met een specialisme. Allemaal op zoek naar uitgangspunten en kaders in het werk van alledag. Vragen die veel gesteld worden, zijn ‘tot hoever gaan we?’, ‘gaan we hier op af?’ en ‘behoort dit tot het werk van een sociaal team?’

De training DichtErBij  is gebaseerd op het boek Dichterbij, wegen en overwegen in het sociaal werk van Scholte, Sprinkhuizen en van Deur. Deze praktijktheorie is gestoeld op het brede empowermentparadigma. De methodiek spreekt over werkprincipes, bouwstenen, het cyclisch proces en basishulpmiddelen. Hiermee sluit deze (naadloos) aan op de opdracht van het sociaal werk  in z’n algemeen en op het werken in een sociaal team in het bijzonder. In de training wordt de verbinding tussen kennis, vaardigheden en houding gemaakt:

  • Kennis: de wereld verandert, wat betekent dat en welk antwoord heeft de sociaal professional?
  • Empowerment: geen leeg concept, maar een (morele) bouwsteen voor de praktijk
  • Vaardigheden: verwoord in werkprincipes en een cyclisch gespreksmodel
  • Belang van houding en besef van rollen.

Eén van de resultaten van deelname aan deze training is het oog voor de achtergrond én praktische vertaling van begrippen als kanteling en transformatie. Kortom een impuls aan het leer- en ontwikkelproces van de sociaal professional aan de dagelijkse praktijk.

Praktische informatie

Training van 4 dagdelen, op maat en in-company af te nemen.

Als trainer ben ik ingeschreven in het CRKBO

Leren transformeren met Wikt

Transformatie leren en teaminnovatie

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Teambegeleiding en Training on the Job

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Training

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Teamcoaching

informatie in ontwikkeling

Lees verder

Begeleiding teamdagen

Informatie in ontwikkeling

Lees verder

Wikt

   06 400 06 299          info@wikt.nl