Transformatie leren en teaminnovatie

Herken je dit?

Je hebt de opdracht gekregen om de transformatie in het sociaal domein vorm te geven. De sociaal teams zijn gevormd en draaien. En nu?

Van professionals in het sociaal domein wordt steeds meer verwacht: zij moeten de eigen kracht van bewoners versterken, bouwen aan veerkrachtige netwerken en buurten, en weerbarstige problemen oplossen. En dat allemaal outreachend, dichtbij de burger en in een nieuw samenspel met andere professionals en ervaringsdeskundigen. Heel veel van deze opgaven worden in verleidelijke beleids- of managementtaal gegoten, maar het is de vraag of het zich ook naar de overstijgende handelingspraktijk van sociaal professionals en teams vertaalt? Wikt heeft ruime ervaring in juist die vertaling op basis van ‘wat werkt’-vragen naar de uitvoeringspraktijk van sociaal professionals, zowel individueel als in teamverband. Empowerment, wederkerigheid, collectieve aanpakken, verbinden met de bewonersinitiatief, systematisch signaleren, reflectieve professionaliteit: het klinkt mooi op papier. Wikt zet dit samen met teams en professionals resultaatgericht, begrijpelijk, concreet en enthousiasmerend om in vernieuwende manieren van denken én handelen mét behoud en waardering voor de wijsheid en professionaliteit die bij hen aanwezig is. Wikt bouwt daarmee bewust, en met grote betrokkenheid, ook aan de beroepstrots van de professionals met wie zij werkt.

Waarom gebruikt Wikt de casuïstiekbespreking om de kanteling vorm te geven? Het blijkt een toegankelijke, gestructureerde en inspirerende manier om het transformatieleren in de praktijk ‘handen en voeten te geven’.

Naast de handvatten om de huidige ontwikkelingen duurzaam te implementeren,   draagt het ook bij aan het omgaan met de ervaren werklast.

Hoe ziet een traject er uit?

Alle trajecten worden op maat samengesteld. Een indicatie:

  • Inventarisatie vraag van de opdrachtgever
  • Vraag ophalen in het team
  • Start begeleide (casuïstiek)  besprekingen (5 à 10 bijeenkomsten van 1,5 uur)
  • Implementatiefase (3 à 5 bijeenkomsten 1,5 uur)

Maar er is meer mogelijk…

Ik ben ook beschikbaar voor de begeleiding van andersoortige processen. Denk aan kwaliteitsverbetering, teamcoaching, implementatie van nieuw beleid of procesbegeleiding van visie- en teamdagen.

Prijs afhankelijk van soort traject. Meer weten? Neem contact op voor een inventariserend gesprek.

Leren transformeren met Wikt

Transformatie leren en teaminnovatie

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Teambegeleiding en Training on the Job

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Training

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Teamcoaching

informatie in ontwikkeling

Lees verder

Begeleiding teamdagen

Informatie in ontwikkeling

Lees verder

Wikt

   06 400 06 299          info@wikt.nl