Sociale professionals die moeten transformeren in tijden van transitie staan voor grote uitdagingen. Ze hebben de opdracht vorm te geven aan het samenspel van formele en informele zorg terwijl tegelijkertijd de hele sector om hen heen aan het veranderen is. Sociaal werk beoefenen in een sector die bezig is te kantelen binnen een veranderende context is geen sinecure. Professionals hebben dan ook behoefte aan houvast, maar dat vinden ze logischerwijs niet meer alleen in vaste standaarden en methodieken.

Veranderende context
De manier waarop de professional zijn cliënt benadert, hun onderlinge relatie en de situatie waarin ze zich bevinden worden steeds belangrijker. Om zich te kunnen verhouden tot al die spelers- cliënten, leden van het sociaal netwerk, andere professionals en gemeenten betrokken bij zorg en welzijn- in die veranderde context, hebben professionals aanvullende competenties nodig.

Bron: Stilstaan om vooruit te komen, onder redactie van dr. Lilian Linders en dr. Dana Feringa (WMO werkplaatsen)

Procesmatige en cyclische aanpak
Een complexe opdracht in een dynamische omgeving vraagt om een procesmatige benadering. Het Sociaal Team heeft een complexe opdracht in een dynamische en turbulente omgeving. Wat vandaag werkt, kan morgen al weer anders zijn. Die werkelijkheid vraagt om een procesmatige en cyclische aanpak waarin stap-voor-stap ontwikkelen, leren, onderzoeken en bijsturen centraal staan. Deze aanbeveling doen Movisie en de WMO werkplaatsen aan alle gemeenten m.b.t. de doorontwikkeling van hun Sociale Teams en het Sociaal Domein.

Bron: Erna Molenaar, Projectleider Wijkgericht en Integraal werken gemeente DenHelder

Met welke transformatie kan Wikt je helpen?

Transformatie leren en teaminnovatie


Hoe geef ik de samenwerking in mijn team vorm, zodat we onze opdracht goed kunnen invullen?

 

 

Lees verder

Teamcoaching van teams binnen het sociaal domein

Hoe zorgen we ervoor dat we als team onze afspraken écht nakomen? Dat iedere medewerker beter tot zijn of haar recht komt in het team?

 

Lees verder

Begeleiden van bijeenkomsten en teamdagen


Hoe vullen we een teamontwikkeling of vakinhoudelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld rondom een specifieke aanpak) in?

 

Lees verder

Team-begeleiding met behulp van casuïstiek-bespreking

Hoe brengen we als sociaal professionals ál onze talenten, rollen en expertises in een sociaal team goed naar voren?

 

Lees verder

Trainingen en workshops op maat
Trainen van specifieke vaardigheden voor de professionalisering van het team.

 

 

Lees verder