Teambegeleiding met behulp van casuïstiekbespreking

Hoe brengen we als professionals ál onze talenten, rollen en expertises in een sociaal team goed naar voren in deze opdracht?

Resultaat
(Opfrissing van) elkaars talenten en expertises in een team, om effectiever te werken en jezelf en anderen ruimte te geven. Zo leren we integraal en ontschot samenwerken.

Herken je dit?

Integraal denken en werken

In Nederland kennen we een sociaal vangnet, gebouwd rondom een complex systeem. Een helpend systeem, maar soms ook een systeem waar mensen tussen wal en schip raken. Kwetsbare inwoners die raken vast in regels en instanties.

Sociaal werkers spreken continu met deze inwoners. Wat is nu de bedoeling voor die inwoner? Wat heeft hij of zij nu echt nodig?

Om deze hem of haar écht te helpen, is het nodig om integraal, out of the box, te denken. Het is nodig om buiten bestaande processen te denken (bijvoorbeeld volgens de Omgekeerde Toets of de Doorbraakmethode).

We werken vaak in multidisciplinaire (wijk)teams, waarvan professionals een verschillende kijk hebben op sociaal werk in de wijk. Allemaal geschikte en adequate professionals – wel vaak met andere werkwijzen, een andere opleidingsachtergrond en een ander normatief besef. Hoe zorgen we er samen voor dat die inwoner écht geholpen wordt en niet vastraakt in het systeem? Hoe kunnen we in het team ontschotten en integraal samenwerken?

 

Herken je dit?

Nieuwe methodiek of gedachtegoed

Het team gaat met nieuwe methodiek of gedachtegoed werken. Bijvoorbeeld met het gedachtegoed van Positieve gezondheid. Hoe vullen we dit gedachtegoed als een multidisciplinair team in?

Terwijl deze vragen spelen, is het ook de bedoeling om alle ballen in de lucht te houden, in te spelen op alle ontwikkelingen én heb je te maken met ‘de waan van de dag’.

Hoe doen we dat?

Wikt training gebruikt casuïstiekbespreking om de werklast te verminderen en vakdeskundigheid uit te breiden.

Zodra alle professionals, ieder met een eigen expertise, stil staan en naar een vraagstuk kijken, komen andere keuzes in beeld. Is iedereen zich bewust van zijn of haar eigen overtuigingen? We doen een appèl op het reflectievermogen van de professionals. Casuïstiekbespreking is dé manier voor kenniswerkers om te groeien in integraal werken.

Wikt kijkt op een gestructureerde manier naar een casus. Daardoor krijg je als professional de tijd en ruimte om te leren en uit de waan van de dag te stappen.

Het is ook mogelijk om vakspecialisten opleiden tot casuïstiekbegeleider (train de trainer), zodat zij binnen het team zelf casuïstiek leren bespreken.

Een indicatie van een traject:

  • Vraag ophalen in het team
  • Start begeleiding casuïstiekbesprekingen (5 à 10 bijeenkomsten van 1,5 uur)
  • Implementatiefase (2 à 3 bijeenkomsten 1,5 uur)
     

Met welke transformatie kan Wikt je helpen?

Transformatie leren en teaminnovatie

Hoe geef ik de samenwerking in mijn team vorm, zodat we onze opdracht goed kunnen invullen?

 

Lees verder

Teamcoaching van teams binnen het sociaal domein

Hoe zorgen we ervoor dat we als team onze afspraken écht nakomen? Dat iedere medewerker beter tot zijn of haar recht komt in het team?

 

Lees verder

Begeleiden van bijeenkomsten en teamdagen

Hoe vullen we een teamontwikkeling of vakinhoudelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld rondom een specifieke aanpak) in?

 

Lees verder

Team-begeleiding met behulp van casuïstiek-bespreking

Hoe brengen we als sociaal professionals ál onze talenten, rollen en expertises in een sociaal team goed naar voren?

 

Lees verder

Trainingen en workshops op maat

Trainen van specifieke vaardigheden voor de professionalisering van het team

 

Lees verder