Begeleiden van bijeenkomsten en teamdagen

Hoe vullen we een teamontwikkeling of vakinhoudelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld rondom een specifieke aanpak) in?

Resultaat
Een nieuwe visie, werkprocessen en werkafspraken of een nieuw jaarplan.

 

We werken van het ‘wat’ naar het ‘hoe’.

Herken je dit?

Een nieuwe aanpak rondom een specifiek thema.

In een gemeentelijke organisatie of een team in het sociaal domein wordt een specifieke aanpak ingevoerd. Bijvoorbeeld de aanpak Vroegsignalering, om te voorkomen dat betalingsachterstanden bij inwoners verder oplopen. In een gemeente moet een gezamenlijke aanpak rond deze opdracht ontwikkeld worden. Uiteraard uitgewerkt in concrete werkafspraken en werkprocessen.

Het is ook mogelijk dat er een aanpak moet komen op terugkerende vragen of thema’s. Bijvoorbeeld over dakloosheid of huiselijk geweld. Dan moet de oplossing, de concrete aanpak, nog ontwikkeld worden. Welke werkafspraken of methodieken passen bij deze vragen of problematiek?

Herken je dit?

Strategische ontwikkelingen binnen het team.

Er is een strategische ontwikkeling binnen het team nodig. Wat is onze visie; waar willen we als team naartoe? Waar ligt het eigenaarschap? Welke kwaliteitseisen hadden we onszelf gesteld? Hebben we deze gehaald? Zijn er terugkerende patronen in ons team waar we nieuwe afspraken over moeten maken, zoals ‘afspraken over besluitvorming’?

En vragen als: wie is onze doelgroep? Wat heeft deze groep nodig en past ons aanbod hier bij? Staan we nog achter onze werkwijzen of zijn deze toe aan vernieuwing? Zo ja, hoe zien die nieuwe werkwijzen er dan uit? Moeten deze misschien eenduidiger?

Voorbeeld

Een uitgangspunt van een team in het sociaal domein, is: ‘een laagdrempelige toegang voor inwoners’. Hoe ziet ‘laagdrempelig’ er precies uit? Wat is daarvoor nodig?

We werken aan een gedragen actieplan: van werkproces tot houding en gedrag. En we maken afspraken over het naleven van het actieplan.

Herken je dit?

Omgaan met complexe problematiek

Financiële zorgen, gezondheidsproblemen (lichamelijk en mentaal), huiselijk geweld en combinaties daarvan. Binnen het sociaal domein krijgen teams steeds vaker te maken met meervoudige problematiek. Een integrale aanpak kan een oplossing zijn, maar hoe vertalen we dit naar de praktijk?

Hoe werken we hieraan?

Een teamdag is bij uitstek een dag om samen besluiten te nemen en nieuwe commitment te kiezen. Te kiezen voor (nieuwe) werkwijzen, die samen zijn ontwikkeld.

Wikt begeleidt een of meerdere bijeenkomsten of teamdagen (heidagen) waarin we toewerken naar concrete afspraken, werkprocessen of een jaarplan. Dit doen we aan de hand van interactieve werkvormen en opdrachten.

Door een teamdag te combineren met teamontwikkeling, werken we aan een diepgaande verandering binnen een team. De kracht zit ‘m in het maken van het gezamenlijke en gedragen besluit van het team.

Een workshop of teamdag wordt altijd op maat gemaakt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en op basis van de vragen van het team.

Met welke transformatie kan Wikt je helpen?

Transformatie leren en teaminnovatie

Hoe geef ik de samenwerking in mijn team vorm, zodat we onze opdracht goed kunnen invullen?

 

Lees verder

Teamcoaching van teams binnen het sociaal domein

Hoe zorgen we ervoor dat we als team onze afspraken écht nakomen? Dat iedere medewerker beter tot zijn of haar recht komt in het team?

 

Lees verder

Begeleiden van bijeenkomsten en teamdagen

Hoe vullen we een teamontwikkeling of vakinhoudelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld rondom een specifieke aanpak) in?

 

Lees verder

Team-begeleiding met behulp van casuïstiek-bespreking

Hoe brengen we als sociaal professionals ál onze talenten, rollen en expertises in een sociaal team goed naar voren?

 

Lees verder

Trainingen en workshops op maat

Trainen van specifieke vaardigheden voor de professionalisering van het team

 

Lees verder