Teamcoaching van teams in het sociaal domein

Hoe zorgen we ervoor dat we als team onze afspraken voor integrale samenwerking écht nakomen?  Dat iedere medewerker beter tot zijn of haar recht komt in een team?

Resultaat

De absolute basis van een sterk team, is onderling vertrouwen. We doen een appèl op het reflectievermogen van de professionals en geven aandacht aan het herkennen en erkennen van elkaars sterke en zwakke punten. Vervolgens bouwen we verder en maken we verwachtingen bespreekbaar. Zo kan het team weer verder en succesvol samenwerken.

Herken je dit?

Zijn er terugkerende issues in het team?
Lukt het maar niet om de afspraken over teamoverstijgend werken na te komen? Is er in een team vaker uitval of is er zelfs sprake van een hogere uitstroom? Hoe wordt werkdruk ervaren? Is er een open, positieve, sfeer in het team? Zijn álle professionals van het team volledige betrokken?

Werken aan een sterk team, betekent werken aan vertrouwen: de bereidheid om je kwetsbaarheiden te delen met het team (Bron: ‘De vijf frustraties van teamwork’, van Lencioni).

Het is nodig om, naast de zichtbare elementen in een sociaal team (systemen en gedrag) deze onzichtbare elementen (cultuur en intentie) bespreekbaar te maken (Bron: Wilber).

De zichtbare elementen, de bovenstroom, van bijvoorbeeld een sociaal wijkteam gaat om de praktische kant in het team. Hoe zijn zaken geregeld? Wat zijn de processen, regels en kaders? Welke expertises zijn er in het team? Hoe werken we?

De onderstroom gaat over belevingen, verwachtingen en (cultuur)veranderingen, gepaard met gevoelens en emoties.

Heel vaak is het uitspreken van beleving en verwachtingen een voorwaarde om de praktijk goed in te richten. Om een team goed met elkaar samen te laten werken, is er daarom aandacht nodig voor beide stromen.

Hoe werken we hieraan?

Aan de hand van (creatieve en interactieve) oefeningen en theorieën rondom teamontwikkeling, werken we aan een sterkere samenwerking binnen het team. De training wordt altijd op maat gemaakt: passend bij de thema’s die spelen in het team.

 

We benutten diverse theorieën en methodieken. Bijvoorbeeld de vijf succesfactoren van Lencioni om teamwork te versterken, en de Roos van Leary om communicatie en gedragspatronen in een team bloot te leggen.

Met welke transformatie kan Wikt je helpen?

Transformatie leren en teaminnovatie

Hoe geef ik de samenwerking in mijn team vorm, zodat we onze opdracht goed kunnen invullen?

 

Lees verder

Teamcoaching van teams binnen het sociaal domein

Hoe zorgen we ervoor dat we als team onze afspraken écht nakomen? Dat iedere medewerker beter tot zijn of haar recht komt in het team?

 

Lees verder

Begeleiden van bijeenkomsten en teamdagen

Hoe vullen we een teamontwikkeling of vakinhoudelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld rondom een specifieke aanpak) in?

 

Lees verder

Team-begeleiding met behulp van casuïstiek-bespreking

Hoe brengen we als sociaal professionals ál onze talenten, rollen en expertises in een sociaal team goed naar voren?

 

Lees verder

Trainingen en workshops op maat

Trainen van specifieke vaardigheden voor de professionalisering van het team

 

Lees verder