Trainingen en workshops op maat

Het trainen van specifieke vaardigheden voor de professionalisering van het team.

Resultaat
Trainingen over outreachend, generalistisch en integraal werken.

Herken je dit?

Meebewegen in het Sociaal Domein.

Het sociaal domein is altijd in ontwikkeling. De professional en het team wordt gevraagd mee te bewegen. Meebewegen door middel van accurate scholing, in methodieken en aanpak richting de inwoner, de buurt of omgeving, het professionele netwerk en overheid.

Welke trainingen zijn er?

Alle trainingen worden op maat gemaakt. Wikt creëert een passend programma bij de vraag en opdracht van het team.

Wikt heeft de volgende trainingen al aangeboden bij andere teams in het sociaal domein:

 • Integraal en Generalistisch werken.
  Opdrachten voor gemeenten en sociaal wijkteams.
 • Gespreksvaardigheden volgens het cyclisch model (volgens de methode Dichterbij, Ad Sprinkhuizen, Margot Scholte).
  Opdrachten voor sociaal wijkteams.
 • Workshop regieondersteuning ter bevordering van de samenwerking.
  Opdracht voor sociaal wijkteam en Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • Train de trainer voor casuïstiekbespreking.
  Opdrachten voor gemeenten en sociaal wijkteams.

Als trainer ben ik ingeschreven in het CRKBO.

Met welke transformatie kan Wikt je helpen?

Transformatie leren en teaminnovatie

Hoe geef ik de samenwerking in mijn team vorm, zodat we onze opdracht goed kunnen invullen?

 

Lees verder

Teamcoaching van teams binnen het sociaal domein

Hoe zorgen we ervoor dat we als team onze afspraken écht nakomen? Dat iedere medewerker beter tot zijn of haar recht komt in het team?

 

Lees verder

Begeleiden van bijeenkomsten en teamdagen

Hoe vullen we een teamontwikkeling of vakinhoudelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld rondom een specifieke aanpak) in?

 

Lees verder

Team-begeleiding met behulp van casuïstiek-bespreking

Hoe brengen we als sociaal professionals ál onze talenten, rollen en expertises in een sociaal team goed naar voren?

 

Lees verder

Trainingen en workshops op maat

Trainen van specifieke vaardigheden voor de professionalisering van het team

 

Lees verder