Transformatie leren en teaminnovatie:

een nieuwe opdracht

Hoe geef ik de samenwerking in mijn team vorm zodat we onze opdracht goed kunnen invullen?

Resultaat
Een vertaling van de opdracht naar een haalbare praktijk voor het team.

Herken je dit?

Je hebt de opdracht gekregen om de transformatie in het sociaal domein door te ontwikkelen terwijl er al sociaal (wijk)teams draaien. En nu?

Veel van de opgaven worden in verleidelijke beleids- of managementtaal gegoten. Hoe vertalen we dit naar de handelingspraktijk van sociaal professionals en (wijk)teams?

 

Intussen wordt van professionals in het sociaal domein steeds meer verwacht: zij moeten de eigen kracht van bewoners versterken, bouwen aan veerkrachtige netwerken en buurten, collectieve oplossingen bieden en complexe problematiek oplossen. En dat allemaal outreachend, dichtbij de inwoner en in een nieuw samenspel met andere professionals en ervaringsdeskundigen.

 

Wikt heeft ruime ervaring in juist die vertaling op basis van ‘wat werkt’-vragen naar de uitvoeringspraktijk van sociaal professionals, zowel individueel als in teamverband.

 

Empowerment, wederkerigheid, collectieve aanpakken, verbinden met het bewonersinitiatief, systematisch signaleren en reflectieve professionaliteit.
Wikt zet deze termen, samen met teams en professionals, om in vernieuwende manieren van denken en handelen. Zónder de waardering voor de wijsheid en kwaliteit van professionals te verliezen.

Wikt bouwt daarmee bewust, en met grote betrokkenheid, ook aan de beroepstrots van de professionals met wie zij werkt.

Hoe doen we dat?

Met behulp van casuïstiekbespreking
Wikt gebruikt casuïstiekbespreking om de kanteling vorm te geven. Waarom? Het blijkt een toegankelijke, gestructureerde en inspirerende manier om het transformatieleren in de praktijk handen en voeten te geven.

We gaan aan de slag met concrete handvatten; om de huidige ontwikkelingen duurzaam te implementeren. Het bespreken van casuïstiek zorgt meteen voor praktische handvatten om om te gaan met ervaren werklast.

 

 

Met behulp van een training (op maat)
Met behulp van een training, bekijkt Wikt met het team: welke taken horen bij de opdracht en welke niet? Wikt maakt een training altijd op maat; op basis van de vraag en opdracht van het team.

 

Door vakspecialisten op te leiden tot casuïstiekbegeleider (train de trainer) kunnen professionals leren binnen het sociaal (wijk)team zelf casuïstiek te bespreken.

Met welke transformatie kan Wikt je helpen?

Transformatie leren en teaminnovatie

Hoe geef ik de samenwerking in mijn team vorm, zodat we onze opdracht goed kunnen invullen?

 

Lees verder

Teamcoaching van teams binnen het sociaal domein

Hoe zorgen we ervoor dat we als team onze afspraken écht nakomen? Dat iedere medewerker beter tot zijn of haar recht komt in het team?

 

Lees verder

Begeleiden van bijeenkomsten en teamdagen

Hoe vullen we een teamontwikkeling of vakinhoudelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld rondom een specifieke aanpak) in?

 

Lees verder

Team-begeleiding met behulp van casuïstiek-bespreking

Hoe brengen we als sociaal professionals ál onze talenten, rollen en expertises in een sociaal team goed naar voren?

 

Lees verder

Trainingen en workshops op maat

Trainen van specifieke vaardigheden voor de professionalisering van het team

 

Lees verder